Railbird Photography by Mark LeRoux | MCLA MLAX

03.07.17 Concordia Irving @ St Thomas02.20.16 UMD v St John's04.26.15 Final_Minnesota v UMD (UMLC1)04.26.15 St Thomas v North Dakota State (UMLC2)04.25.15 Iowa St v Minnesota04.11.15 Minnesota (9) v St Thomas (10)04.10.15 St John's v St Thomas03.21.15 Illinois State v MN State Mankato03.15.15 Missouri Valley v St John's03.15.15 North Dakota St v Northern Colorado03.14.15 St Thomas v Missouri Valley03.14.15 North Dakota State v St John's03.13.15 Northern Colorado v St John's03.13.15 Missouri Valley v North Dakota State02.14.15 UMD v. Mn State Mankato04.27.14 St Thomas v St John's (UMLC2)04.27.14 UMD v. Minnesota (UMLC1)04.26.14 UMD v. St. Cloud State (UMLC1)04.26.14 St. Thomas v. North Dakota State (UMLC2)04.26.14 St. John's v. Bethel (UMLC2)04.25.14 St Cloud State v. Iowa State (UMCL1)03.16.14 Indiana v. St. Cloud State03.15.14 Indiana v. UMD03.02.14 Grand Valley State v.  North Dakota State03.02.14 Lindenwod-Belleville v. St. Thomas03.01.14 Lindenwod-Belleville v. St. John's03.01.14 Iowa @ Minnesota02.28.14 Grand Valley State v. St. John's University02.28.14 Lindenwod-Belleville v. North Dakota02.15.2014 St. Cloud State @ Minnesota02.09.2014 St. John's @ Minnesota